in

บริษัทในจีน “อ่วม” เริ่มจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ไหว

ข้อมูลจาก Bloomberg ระบุว่า ตัวเลขของบริษัทในประเทศจีนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน “เพิ่มสูงขึ้น” โดยมีทั้งกรณีที่บริษัทต้องลดเงินเดือน, เลื่อนระยะเวลาการจ่ายเงินเดือนออกไป รวมถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดอย่างการ “หยุดจ่าย” ไปเลย เนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัสทำให้รายได้ลดลงจนบริษัทแบกรับต้นทุนค่าจ้างไม่ไหว

ความจำเป็นในการยับยั้งการระบาด ทำให้ทางการจีนต้องขอความร่วมมือให้ประชาชน “อยู่แต่บ้าน” จึงทำให้แทบจะไม่มีคนเดินไปศูนย์การค้า สวนสนุก หรือโรงภาพยนตร์ รายได้ของกิจการเหล่านี้ย่อมหายไปจนแบกรับต้นทุนค่าจ้างไม่ไหว ซึ่ง Bloomberg อ้างว่า กรณีที่ต้องลดเงินเดือน อาจลดไปมากถึง 30-50% เลยทีเดียว

การค้างค่าจ้างเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในการอธิบาย “สุขภาพของธุรกิจ” และส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างแน่นอน อย่างกรณีของ Jason Lam ที่เป็นพนักงานของภัตตาคาร ให้สัมภาษณ์ว่า เขาไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากปัญหาดังกล่าว มันทำให้เขาไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าเช่าบ้านในเดือนนี้แล้ว

Note : ข้อมูลจาก worldometers.info ล่าสุดมีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากถึง 75,216 ราย และมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2012 ราย อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่รักษาหายแล้วมากพอสมควรเลย คือ 14,677 ราย

สรุปประเด็น : รัฐมนตรีคลังอังกฤษ “ลาออก” ส่งผลกระทบอะไรบ้าง

Mini-War : สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำบริษัทน้ำมันของรัสเซีย