in ,

สรุปข่าวฟอเร็กซ์-การเงินโลก : 21 ม.ค. 63

อังกฤษ

“ซาจิด จาวิด” (Sajid Javid) รัฐมนตรีคลังของอังกฤษ ส่งสัญญาณถึงภาคธุรกิจว่า อังกฤษจะไม่ผูกติดกับข้อบังคับใดๆ ของ EU หลังจากเกิด Brexit แล้ว ซึ่งทำให้เกิดความกังวลในภาคธุรกิจ เป็นประเด็นต้องจับตาดูต่อไป

เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าลง

กองทุน IMF ลดคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกจะเติบโตเพียง 3.3% จากครั้งก่อน 3.4% ส่วนหนึ่งจากการชะลอตัวของอินเดียที่ฉุดภาพรวมเศรษฐกิจทั้งโลกลง

ฮ่องกงยังแย่

Moody’s ปรับลดความน่าเชื่อถือ Credit Rating ของประเทศฮ่องกงจากระดับ “Aa2” ตกลงสู่ “Aa3” แน่นอนว่า จากประเด็นการชุมนุมที่ยืดเยื้อ

จับตา Economic Outlook ของ BOJ

สภาธุรกิจฯ : อินเดียอาจนำเข้า “ทองคำ” มากขึ้น