in

ภาษี 3 แสนล้านดอลลาร์ มีผลอย่างต่ำถึงสิ้นปี

แม้จะมีกำหนดการเรียบร้อยแล้วว่า จีน-สหรัฐฯ จะลงนามข้อตกลงการค้ากันในวันพุธ 15 ม.ค. 63 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แต่ตัวแทนรัฐบาลของสหรัฐฯ ออกมายืนยันแล้วว่า มาตรการภาษีที่จัดเก็บต่อสินค้านำเข้าของจีนมูลค่ารวมกว่า 3.6 แสนล้านดอลลาร์นั้น จะยังมีผลบังคับใช้ไปอย่างน้อยถึง พ.ย. 63

รายงานระบุว่า เป็นที่เข้าใจกันของทั้ง 2 ฝ่ายว่า อย่างน้อยๆ ก็ต้องรอถึง 10 เดือนหลังจากที่มีการเซ็นลงนามข้อ [สงบศึกสงครามการค้า 15 ม.ค.] สหรัฐฯ ถึงจะเริ่มพิจารณากระบวนการ “ทบทวน” เกี่ยวกับมาตรการภาษีที่เรียกเก็บต่อสินค้านำเข้าของจีนที่เคยประกาศออกไป ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสินค้ารวม 3.6 แสนล้านดอลลาร์

สตีเวน มนูชิน (Steven Mnuchin) รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวว่า กลุ่มสินค้ากว่า 3.6 แสนล้านดอลลาร์ดังกล่าวนั้น จะยังคงมีผลบังคับใช้ถึง “เฟสสอง” ขึ้นอยู่กับว่า จีน-สหรัฐฯ จะก้าวไปถึงจุดที่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสสองได้เมื่อไหร่ ทั้งนี้ “มนูชิน” ปฏิเสธว่า ประเด็นการ Tariff ดังกล่าวนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Timeline การเลือกตั้งของสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม Bloomberg “U.S. Won’t Cut More China Tariffs Until After November Vote” – https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-14/china-tariffs-to-stay-put-until-after-u-s-election-despite-deal