in

ค่าเงิน AUD แข็งค่า : ตัวเลขคนตกงานลดลงกว่าที่คาดการณ์

อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ของประเทศออสเตรเลียที่เพิ่งประกาศออกมา ตกลงมาที่ 5.1% ซึ่งแปลว่า “มีคนตกงานน้อยลง” ทั้งๆ ที่ตลาดแรงงานยังเผชิญกับสภาวะซบเซา ผลลัพธ์ก็คือ

  • สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นกว่า 300 Points
  • ตลาดลดน้ำหนักลง ในประเด็นที่ว่า ออสเตรเลียจะต้อง “ลดดอกเบี้ย”

ทั้งนี้ อัตราการว่างงาน 5.1% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้คือ 5.2% อีกทั้งนี้ จำนวนคนมีงานทำเพิ่มขึ้น 28,900 ตำแหน่ง มากกว่าที่ประเมินไว้ถึง 3 เท่า

เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ย ตลาดเคยให้ความน่าจะเป็นไว้มากกว่า 50% ที่ออสเตรเลียจะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เมื่อตัวเลขคนว่างงานน้อยลง ทำให้ตลาดปรับความน่าจะเป็นที่จะ “ลดดอกเบี้ยในเดือนหน้า” เหลือเพียง 25% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจออสเตรเลียและตลาดแรงงานยังมีปัญหา นักวิเคราะห์ให้ข้อสังเกตว่า ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากในส่วนของ “งาน Part-Time” ในขณะที่งานที่เป็น Full-Time ถ้าเข้าไปดูตัวจริงๆ พบว่า ลดลงพอสมวร

สรุปข่าวฟอเร็กซ์-การเงินโลก : 23 ม.ค. 63

รัฐบาลจีน สั่งปิดเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) : ป้องกันไวรัสกระจาย