in ,

ออสเตรเลียน่าจะยังไม่ลดดอกเบี้ย

ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ 22 คนจาก 25 คน ประเมินว่า ในการประชุมนโยบายทางการเงินครั้งแรกในปี 2020 (วันอังคารที่ 4 ก.พ.63) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) นั้น RBA จะยังคงเลือกที่จะ “คงดอกเบี้ย” ไว้ที่ระดับ 0.75% เท่าเดิม ตลาดเชื่อว่า ยังต้องติดตามตัวเลข Consumer Spending ก่อน เพราะเพิ่งจะมีการประกาศโปรแกรมกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เข้าไป

โดยภาพรวมๆ Kristina Clifton นักเศรษฐศาสตร์จาก Commonwealth Bank of Australia มองว่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่เพิ่งทยอยประกาศออกมา ถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านๆ มา

อย่างไรก็ตาม แต่ผลกระทบของการระบาดไวรัสมีแนวโน้มที่จะทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคอ่อนแอลงได้เช่นกัน รวมถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่สั่นคลอนจากการที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา