in

เศรษฐกิจเริ่มจีนทรงตัว : GDP ยืนระดับ 6%

ตัวเลข GDP ของจีนในไตรมาส 3 ของปี 2019 เติบโตที่ระดับ 6.0% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ซึ่งเป็นแนวโน้มขาลงมาเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมา GDP ของไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 ก็โตได้ 6.0% เช่นกัน นั่นแปลว่า เศรษฐกิจเริ่มทรงตัวขึ้นมาบ้าง (ไม่ลดลงต่ำกว่าเดิม)

หากคิดเฉลี่ยทั้งปี GDP ของจีนในปี 2019 จะอยู่ที่ 6.1% เป็นแนวโน้มขาลงจากปี 2018 ที่โต 6.6% อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นไปตามกรอบที่รัฐบาลประเมินตัวเลขไว้

ชาร์ตแสดง GDP ของประเทศจีน

ข้อตกลงการค้า จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ

Rajiv Biswas นักเศรษฐศาสตร์จาก IHS Markit มองว่า ประเทศจีนในปี 2020 จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจากการลงนามข้อตกลงการค้าที่เพิ่งผ่านพ้นไป ประกอบกับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลจีนที่ออกมาตรการด้านการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

นอกจากนี้ ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial output) ก็โตเกินคาดในเดือนธันวาคมที่ 6.9% ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เพียง 5.% ทั้งนี้เชื่อว่า จะยังเติบโตได้อีกจากกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน

อ่านเพิ่มเติม Bloomberg “China’s Economy Grew 6% in Fourth Quarter, Investment Picks Up” – https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-17/china-s-economy-grew-6-in-fourth-quarter-as-demand-stabilized