in

COT : นักลงทุนสถาบันซื้อ “ยูโร” อย่างหนัก สวนทางรายย่อย

สกุลเงินยูโร (EUR) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สู่จุดต่ำสุดของปี 2017 เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องล้อไปกับประเด็นการระบาดของโคโรนาไวรัส อีกทั้งประเทศเยอรมนีที่ถือเป็นหัวเรือใหญ่ของเศรษฐกิจยุโรปก็กำลังประสบปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ค่าเงินยูโรดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวใดๆ เลย

อย่างไรก็ตาม จากรายงานการถือครองสัญญา Future หรือที่เรียกว่า Commitments Of Traders (COT) ระบุว่า กลุ่มนักลงทุนสถาบันกลับถือครองสัญญาในฝั่ง Long ของสกุลเงินยูโรมากเป็นประวัติการณ์ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนกลุ่มนี้ได้แก่พวก กองทุนรวม บริษัทประกันภัย กองทุนบำนาญ ฯลฯ

ความน่าสนใจอีกอย่างในระยะนี้ คือ กลุ่ม Leveraged Funds ซึ่งหมายถึงพวก Hedge Fund ต่างๆ ยังคงสถานะเป็น Net Short ในสกุลเงินยูโร ฝั่งเดียวกันกับนักลงทุนรายย่อย ซึ่งหากเรายึดแนวคิดว่า “รายย่อยผิดเสมอ” สิ่งที่ต้องจับตามองคือความเคลื่อวไหวของกลุ่มสถาบันกับ Hedge Fund หากมีฝั่งไหนยอมปรับ Position ไปอยู่อีกฝั่ง ก็อาจหมายถึง การเปลี่ยนหรือยืนยันทิศที่จะไปทิศทางนั้นๆ ได้

แต่ทั้งนี้ ถ้าอ่านค่า Premium ของสัญญา Option เราจะอนุมานได้ว่า ภายในกรอบเวลาประมาณ 5 เดือน นักลงทุนยังคงมอง EURUSD เป็นขาลงอยู่ แต่มุมมองจะเปลี่ยนเป็นบวกหลังผ่านช่วงเวลานี้ไป

ธนาคารกลาง “ห่วง” เศรษฐกิจเยอรมนีเจอปัญหารอบด้าน

สรุปข่าว “ฟอเร็กซ์-การเงินโลก” : 18 ก.พ. 63