in

รัฐบาลจีน สั่งปิดเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) : ป้องกันไวรัสกระจาย

จากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 17 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อีก 571 ราย ทำให้รัฐบาลจีนสั่งปิดการคมนาคมเมืองอู่ฮั่น (ห้ามออก) ทำให้ประชาชนจะไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองได้ หากไม่มีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ การโดยสารทุกระบบจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกจากเมือง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือขาออก รถไฟ รสบัสประจำทาง แม้แต่ทางเรือก็ถูกสั่งห้าม

นอกจากนี้ เทศกาลตรุษจีนที่จะจัดในเมืองอู่ฮั่นก็ถูกยกเลิกไป

ค่าเงิน AUD แข็งค่า : ตัวเลขคนตกงานลดลงกว่าที่คาดการณ์

เศรษฐกิจจีนรับศึกหนัก “ไวรัสโคโรนา” : นักท่องเที่ยวยกเลิกตั๋วไปจีนกว่า 20%