in

สัญญาณถดถอย : Inverted Yield Curve กลับมาอีกครั้ง

ตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณเตือนถึง “สภาวะถดถอด” อีกครั้งนึงแล้ว เชื่อว่าเป็นการตอบสนองต่อการระบาดของไวรัสที่มีแนวโน้มส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนอย่างรุนแรง ซึ่งก็สอดรับไปกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ในรัฐบาลจีนที่ว่า การระบาดของไวรัสอาจทำให้ GDP ในไตรมาสแรกของจีนโตไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำ

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ของพันธบัตรอายุ 3 เดือน มีผลตอบแทนมากกว่าพันธบัตรอายุ 10 ปี หรือก็คือ [Yield Curve ของพันธบัตรระยะสั้น] “สูงกว่า” [Yield Curve พันธบัตรระยะยาว] ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่า Inverted Yield Curve

Yield Curve ของพันธบัตร 3 เดือน = 1.569% (เยอะกว่า 10 ปี)
Yield Curve ของพันธบัตร 10 ปี = 1.539% (น้อยกว่า)

สำนักข่าวอาร์วายที รายงานว่า จากสถิติแล้ว หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ มีลักษณะเป็น Inverted Yield Curve หลังจากนั้นเฉลี่ยราว 22 เดือน เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะตามมาด้วยสภาวะถดถอย (Recession)

เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ

4 ข่าวน่าสนใจวงการ “ฟอเร็กซ์-การเงินโลก” : 30 ม.ค. 63

โคโรนาไวรัส อาจฉุดเศรษฐกิจจีน GDP เหลือแค่ 4.5%