in

สหรัฐฯ ประกาศ จีน ไม่ใช่ “นักปั่นค่าเงิน” อีกต่อไป

Bloomberg อ้างถึงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมแผนที่จะลบ “จีน” ออกจากรายชื่อของประเทศที่มีพฤติกรรม “แทรกแซงค่าเงิน” (Currency Manipulator) เพื่อลดอุปสรรคในการเจรจาการค้าระหว่าง จีน-สหรัฐฯ ที่ต้องลงนามกันในวันพุธที่ 15 ม.ค. นี้

ประเด็นเรื่องรายชื่อประเทศที่แทรกแซงค่าเงินนั้น มาจากสหรัฐฯ มองว่า ประเทศอื่นๆ พยายามทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อนค่าจนไปเอาเปรียบสหรัฐฯ โดยในเดือน ส.ค. ปี 2019 ที่ผ่านมา สตีเวน มนูชิน (Steven Mnuchin) รัฐมนตรีคลังสหรัฐ แถลงอย่างเป็นทางการว่า “จีน” อยู่ในรายชื่อนักปั่นค่าเงินดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทางฝั่งของกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ยังปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม Bloomberg “U.S. to Lift Yuan Manipulator Tag Ahead of China Trade Deal” – https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-13/u-s-to-lift-china-currency-manipulator-tag-ahead-of-trade-deal