in

สรุปประเด็น : ชะลอการยื่นญัตติถอดถอน “ทรัมป์”

ใครที่พอติดตามประเด็นนี้ คงทราบกันแล้วว่า จะมีการยื่นถอดถอน “ทรัมป์” ออกจากตำแหน่ง ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดความเป็นมาทั้งหมดได้ที่ – สรุป Timeline “ถอดถอนทรัมป์” : เรื่องราวเป็นมาอย่างไร?

ทั้งนี้ หลังจากที่มีการ “ผ่านมติ” ให้ยื่นญัตติถอดถอนดังกล่าวในวันที่ 19 ธ.ค. 62 อย่างไรก็ตาม “แนนซี เพโลซี” (Nancy Pelosi) ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ได้ทำการชะลอการ “ส่งมอบ” ญัตติดังกล่าว ที่จำเป็นต้องส่งต่อไปให้ “วุฒิสภา” พิจารณา

ทำไมต้องชะลอการส่งมอบ?

เพโลซี มองว่า สมาชิก ส.ว. ส่วนใหญ่ในสภาวุฒิสภา เป็นสมาชิกจากพรรครีพับลิกันของ “ทรัมป์” ดังนั้น จึงมีโอกาสที่เรื่องการถอดถอนจะได้รับพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ฝั่งของ ส.ส. (ซึ่งเสียงส่วนมากเป็นคนจากพรรคเดโมแครต) มีการระบุชื่อของ “มิตช์ แมคคอนเนลล์” (Mitch McConnell) ผู้เป็น ส.ว.อาวุโส และ “ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา”

สิ่งที่ฝั่งของ “เพโลซี” ผู้ที่ต้องการถอดถอน “ทรัมป์” ต้องการจากปากของ “แมคคอนเนลล์” คือการออกมาบอกว่า “จะจัดการอย่างไรและมีวิธีการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมได้อย่าง”

Note : รายงานของ Bloomberg อ้างแหล่งข่าวจากพรรคเดโมแครตว่า จะส่งมอบญัตติในช่องต้นเดือน ม.ค. 63 ซึ่งก็ถือว่า ล่าช้าจากวันที่ “ผ่านมติ” (19 ธ.ค. 62) ไปหลายสัปดาห์ อีกทั้งมีการส่งสัญญาณว่า อาจจะชะลอเวลาให้นานกว่านั้นอีกเพื่อกดดันฝั่ง ส.ว.